menu apri
Jonix LAB

Jonix LAB

Jonix LAB: Kendi geliştirdiğimiz teknolojiyi kullanıyoruz

Araştırma ve geliştirme olmazsa olmazımızdır. Jonix cihazları ; Akredite laboratuvarlar ve kendi teknik-bilimsel laboratuvarımız Jonix Lab’de kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel analiz ve testlere tabi tutulmuş olan iyonlaşma teknolojisi kullanır.

Jonix Lab, DNA’mızı birebir yansıtır. Araştırma, deney, pazar analizi, geliştirme, prototip ve üretim olmak üzere her bir aşama, beceri ve operasyonel anlamda bizi tamamlayan ana ortaklarımız Archa ve HiRef’le iş birliğimiz kapsamında kendi bünyemizde gerçekleştirilir. Bilimsel ve deneysel çalışmalar Archa tarafından gerçekleştirilirken HiRef teknik, teknoloji ve üretim alanlarında katkıda bulunur.

Jonix Lab’de, sistemlerimizin müşterilerimizin sağlığı üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla referans standartlar doğrultusunda bilimsel veri toplamak ve uygulama alanlarını belirlemek için deneyler gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde, Jonix NTP teknolojisinin farklı uygulama alanlarındaki etkisini gösteren teknik ve bilimsel dokümantasyonu elde ediyoruz.

Teknolojimizin etkinliği ve uygulama alanlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz laboratuvar çalışmaları kapsamında HiRef tarafından pilot tesisler geliştirilmiştir. Endüstriyel tesislere uygulanan sistemlerimiz üzerinden analitik takip ve değerlendirme yapıyoruz.

 

Jonix’in sahip olduğu JonixLAB elektrik, elektronik, termodinamik, kimya ve biyoloji alanlarında uzmanlaşmış bir teknik-bilimsel laboratuvardır. Bu uzmanlığımız sayesinde, yenilikçi bir yaklaşımla Termal Olmayan Plazma teknolojisinin sadece kapalı ortamların temizliğinde değil, diğer ortamlarda da uygulanma olanaklarını araştırıyoruz. JonixLAB çalışmalarını iki hedef doğrultusunda gerçekleştirir:

- Mevcut temizleme/arındırma uygulamalarını farklı sektörlere uygulamak/iyileştirmek veya kontrol ve uygulama alanlarını iyileştirmek (sistemler arası bağlantı, uzaktan kumanda, ek fonksiyon kazandırma);

- Jonix NTP teknolojisini yeni sektörlere uygulamak (tarımda bitkisel arıtma, atık su arıtma ve renksizleştirme, atıklarda koku giderme ve zararlı maddeleri yok etme).

 

Jonix Lab'in faaliyetleri:

Araştırma ve geliştirme (ürün, süreç, teknik çözüm ve uygulamaların araştırılması, tasarımı, değerlendirilmesi ve optimizasyonu).

Müşteriler için teknik destek sağlamak (özelleştirilmiş sistemlerin kurulumu, çalıştırılması ve kontrolü).

Spesifik ortam/uygulama alanlarında analitik etkinlik testleri (kimyasal veya mikrobiyolojik madde bertarafı, teknolojik ve tüketim performansı) ve analitik fonksiyon testleri gerçekleştirmek.

Spesifik alanlardaki uygulamaların etkinliğini araştırmak için pilot tesis tasarlamak ve kurmak.

Cihazların konut ve/veya endüstriyel ortamlara entegre edilmesini sağlayan sistemler tasarlamak ve üretmek.

Satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyen bilimsel/teknik ve bilgilendirici kılavuz hazırlamak. Ürün ve sistemlere ait teknik rapor ve kullanıcı kılavuzları hazırlamak.

Patent başvurusu için teknik dokümantasyon hazırlamak ve patent analizi yapmak;

Jonix cihazlarının uygulama alanlarını yasal düzenlemeler bakımından analiz etmek.

GÜVENLİ YER. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı için IoT sistemleri

GÜVENLİ YER. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı için IoT sistemleri

Jonix S.p.A Società Benefit, COVID-19 acil durumuyla mücadele ettiği bilinen tüm cihaz sınıflarının işlevselliğini, kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini iyileştirmeyi ve bunların IoT tabanlı sistemlere entegrasyonunu sağlamayı ve böylece farklı teknolojileri sinerjistik ve esnek bir şekilde birleştirebilen, farklı kullanım özel ihtiyaçlarına göre modüler çözümler oluşturmayı amaçlayan Bölgesel Eylem Programı, POR 2014-2020 (DGR 822/2020) Eylem 1.1.4 kapsamında Veneto Bölgesi tarafından ortaklaşa finanse edilen "sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı için SAFE PLACE IoT sistemleri" projesinin ortağıdır.

Süre: 10.09.2020 - 30.12.2022.

Hedef Bütçe: 2.999.480 EUR. Toplam uygun katkı: 1.973.033,26 €.

Daha fazla bilgi için: https://www.ict4ssl.com/it/projects/progetto-safe-place/

 

FESR / REGIONE DEL VENETO
TAVOLO PARTENARIATO

??label_jonix_non_thermal_plasma??

JONIX TERMAL OLMAYAN PLAZMA TEKNOLOJİSİ Projesi

"Veneto POR FESR 2014-2020 Ortak Fonlarıyla"

 

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi (NTP) projesi, başta konutlarda olmak üzere doğrudan yaşam kalitesini iyileştiren bir etkiye sahip olduğu için ‘Sürdürülebilir Yaşam’ stratejisi kapsamında hazırlanmıştır. Projenin amacı, konut ve işyerlerinde kullanılan Jonix hava temizleme teknolojisini daha da geliştirmektir.

 

Proje, itici gücümüz olan ‘çevresel sürdürülebilirlik’ hedefi doğrultusunda hazırlanmıştır. Jonix olarak, karmaşık bir alan olmasından dolayı henüz araştırılmamış teknolojileri ortaya çıkararak kapalı ortam hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Jonix ürünlerinin filtreleme ve temizleme performansı laboratuvarlarda test edilmiş ve onaylanmıştır. Önce laboratuvar, devamında ise küçük ölçekte endüstriyel katı ve sıvı atık tesislerinde gerçekleştirilen testlere göre kirliliği %30’dan başlayarak %99’a kadar azaltabilme etkisine sahiptir. Her tür uygulama alanında en iyi sonuçları almak için Jonix ürünleri özel tasarlanmış bileşenler kullanılır.

 

Projemiz, akıllı sürdürülebilirlik stratejisi Veneto RIS3 ve Bölgesel Bilimsel Araştırma, Teknolojik Gelişme ve İnovasyon Stratejik Planıyla uyumludur. Bu proje, yaşam alanlarını daha sağlıklı hale getirmeyi ve ‘sürdürülebilir yaşam’ stratejisini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Başta gelişmiş malzeme ve üretim sistemleri olmak üzere, yenilikçi teknolojiler kullanılarak şirketin inovatif süreçler geliştirilmesi hedeflenmiştir. İnovasyonun temel hedefi çevresel sürdürülebilirliktir. Projenin bir diğer hedefi, inovasyon ve teknolojiye odaklanarak yeni bileşen ve süreçler geliştirmektir.

 

Jonix’in mevcut cihazları filtreli veya filtresiz olarak havayı temizleyen cihazlardır. Teknolojimiz, konuttan sağlık, sanayi ve gıda sektörüne kadar farklı uygulama alanları için uygundur.

 

Proje, mevcut havalandırma sistemleriyle birlikte veya tek başına kullanılan Jonix cihazlarını sektöründe referans marka haline getirmeyi amaçlıyor. Üretici firma olarak konumumuzu sağlamlaştırmak amacıyla, mevcut havalandırma sistemleri ve son kullanıcılarla iletişim kuran, yeni teknolojilere uyum sağlayan daha verimli cihazlar geliştirerek hava temizleme sektöründeki ticari ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve hedef pazarlarda yeni ilişkiler geliştirmeyi hedefliyoruz.

COLTIV@AMI

(COLTIVazione Automatizzata Miniaturizzata Innovativa) Yetiştiricilik Projesi

Toscana POR FESR 2014-2020 Ortak Fonlarıyla

PORCreO
JONIX
Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Toscana

COLTIV@AMI

COLTIV@AMI

 

COLTIV@MI projesinin amacı, konutlarda gıda ve süs bitkisi yetiştiriciliği için uzaktan kumadan edilebilen, yüksek performanslı mini seralar tasarlamak ve üretmektir. Soğuk plazmayla çalışan ileri biyolojik stimülasyon ve sanitasyon teknolojileri ve bitki sağlığı takip sistemleriyle donatılan seralar 4.0 teknolojileri sayesinde İnternet tabanlı olacak.

 

Profesyonel dijital Bireysel Tarım araçlarıyla tamamen otomatik gerçekleştirilen yetiştiricilik süreci en deneyimsiz yetiştiriciler için bile sebze meyve yetiştirmeyi çok kolay hale getirecek. Deneyim ve fikirlerin paylaşılabildiği web tabanlı platform ise COLTIV@MI kullanıcıları arasında entegrasyonu ve iş birliğini teşvik ediyor.

 

Yeni COLTIV@MI serası, dünya genelinde tüketicilerin bu yönde artan taleplerine cevap vermek amacıyla geliştirildi. Son yıllarda, hane gıda tüketimi yapısal olarak değişmiştir. Son 40 yılda kişi başı tüketim iki katına çıkarken gıda harcamaları hemen hemen sabit kalmıştır (%16). Günümüzde, tüketicilerin satın alma tercihleri de değişmiştir. Tüketiciler artık sürdürülebilir çiftliklerde, kirleticilere maruz kalmadan yetiştirilmiş taze gıdalar tüketmek istiyor.

 

Açık havada yapılan yetiştiriciliğin başarısız olması ve geleneksel satın alma kanallarına dönülmesine neden olan başlıca etkenler arasında zaman ve alan yetersizliği, belirli iklim koşullarına ihtiyaç duyulması ve, her şeyden önemlisi, tarımsal uzmanlık eksikliği sayılabilir. Açık alanlarda yapılan bireysel yetiştiriciliğin zorlukları dikkate alındığında, kapalı ortamlarda yapılan bireysel tarım (gıda yetiştiriciliği) COLTIV@MI projesi için çok önemli fırsatlar sunuyor.

 

Le ali alle tue idee

LIGHTAN Projesi

PORCreO
JONIX
Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Toscana

LIGHTAN Projesi

LIGHTAN Projesi

Tabaklama sektöründe sürdürülebilirlik için atık su arıtma ve geri kazanım sistemleri

"Toskana POR FESR 2014-2020 Ortak Fonlarıyla"

 

LIGHTAN projesinin amacı, Toskana’daki tabaklama sektöründeki oyuncuları yenilikçi, bütünsel bir yaklaşımla bir araya getirerek ürün kalitesi ve rekabet gücünü arttırmak ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Bu bağlamda, bütünsel optimizasyon perspektifinden süreçler analiz edilerek sektörde kullanılan ayıraç ve arıtma teknolojisi tercihlerini belirleyen etkenler incelenecektir.

 

Proje, atık su yönetimi, üretim süreçlerinde verimlilik artışı ve kimyasal madde tüketiminin azaltılması gibi ekolojik sürdürülebilirliği öngören Akıllı Uzmanlık stratejisine uygun olarak hazırlanmıştır. Proje, ayıraç tüketiminin yanı sıra katı ve sıvı atık yönetimi maliyetlerini azaltarak Toskana’nın deri sektörüne önemli faydalar sunuyor. Proje katılımcıları tarafından yapılmış araştırmalar ışığında, atık su yönetimindeki yüksek maliyet ve çevresel etkileri azaltabilecek yenilikçi arıtma teknolojilerinin uygulanmasına engel teşkil eden tabaklama kimyasalları (doğal ve sentetik tanen) tespit edilmiştir. Projenin temel amaçları:

• Tabakhane atıklarının (yüksek tuz oranına sahip, doğada kolay çözünmeyen kimyasallar) yarattığı çevresel etkileri mümkün mertebe azaltan yeni kimyasallar üretmek ve kullanmak.

• Mevcut arıtma süreçlerinde kullanılan madde ve karışımların etkinliğini değerlendirmek (konvansiyonel pis su çamurunun biyolojik çözünürlüğü, nitratlaşmanın engellenmesi ve oksijensiz çürüme).

• Yüksek katma değer ve çevresel etkiye (ör. tanen) sahip ‘kullanılmamış’ kimyasal ürünleri toplayarak üretim sürecinde kullanmak.

• Biyolojik çözünürlüğü arttırmak için gelişmiş oksidasyon işlemi (Termal Olmayan Plazma) kullanarak yenilikçi ön işlemleri optimize etmek.

• Doğada çözünmeyen maddeleri yok etmek için yenilikçi kültür ve biyolojik zenginleştirme stratejileri yoluyla yerinde yetiştirilen ve arıtma işlemlerine uygulanan mantar biyokütle teknolojisini geliştirmek.

Le ali alle tue idee

AiRTISTA Projesi

"ARTES 4.0 Yetkinlik Merkezi Ortak Fonlarıyla"

AiRTISTA Projesi

 

Jonix hava temizleme cihazları için geliştirilen AiRTISTA projesinin amacı, Termal Olmayan Plazma teknolojisinin etki mekanizmasını optimize ederek kapalı ortamlarda bulunan insanların sayısı ve davranışlarına göre havayı ve yüzeyleri otomatik olarak temizleyen akıllı bir sistem geliştirmektir.

ARTES 4.0 Yetkinlik Merkezi (İleri Robotik ve Kolaylaştırıcı Teknoloji ve Sistemleri) tarafından ortaklaşa finanse edilen AiRTISTA projesi Covid-19 Acil Durum Çağrısı kapsamında yürütülmektedir. Projenin amacı, başta Covid-19 pandemisi olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla mücadele için 4.0 teknolojilerini kullanan araştırma ve deney projelerine finansman sağlamaktır. Bu girişimin amacı, bulaşıcı hastalıkların kamu ve üretim sektörleri üzerindeki kısa ve uzun vadeli sosyal ve ekonomik etkilerini bertaraf etmektir.

 

Yenilikleri Takip Edin

Bültenimize üye olun, havanızın kalitesini arttıran yararlı bilgi ve önerileri takip edin!

JONIX si quota su Aim Italia

Scopri di più
Açıklama

Biz ve seçilen üçüncü taraflar, çerez politikasında belirtilen çerezleri veya benzer teknolojileri kullanırız.