menu apri
Test ve sertifikalar Test ve sertifikalar

Test ve sertifikalar

Kapalı Ortam Hava Kalitesi

Kapalı ortamlardaki hava kirliliği, yol açtığı ciddi sosyal ve ekonomik sıkıntılarla birlikte halk sağlığı açısından önemli bir sorun teşkil eder. Kapalı ortamlarda yoğun miktarda bulunan kirleticiler, özellikle uzun sürelerle bu ortamlara maruz kalındığında insan sağlığını uzun vadede olumsuz etkiler. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu tarafından kapalı ortamlardaki başlıca kirleticiler için kılavuz değerler belirlenmiştir. Almanya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, Belçika ve İtalya’da kapalı ortamlardaki kirleticiler takip edilerek örnekler toplanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsü, Amerikan Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri Derneği (ASHRAE), Sağlık ve Çevre Riskleri Bilimsel Komitesi (SCHER) ve Avrupa Komisyonu Bilim ve Teknoloji Komitesi, Avrupa listesinde yer alan kirletici konsantrasyonları ve kaynaklarının azaltılması gerektiği sonucuna varmıştır.

Bilimsel dosyayı indirin (İngilizce versiyon).

*Bakteri-küf-VOC-virüslerindeki azalmalar, ortamın özelliklerine ve kullanımına (boyut, varlık yoğunluğu, havalandırma ve temel hijyen koşulları) bağlı olarak belirtilenlerden farklı olabilir.

Çoklu Dirençli Bakteri Testi- Padua Üniversitesi – Moleküler Tıp Bölümü  logo

Çoklu Dirençli Bakteri Testi- Padua Üniversitesi – Moleküler Tıp Bölümü

Prof Andrea Crisanti başkanlığındaki Moleküler Tıp Bölümü, Jonix cihazlarında kullanılan Termal Olmayan Plazma teknolojisinin virüs öldürücü etkisini doğrulamak amacıyla laboratuvar testleri gerçekleştirmiştir.

Elde edilen sonuçlar, test edilen cihazın (Jonix Cube - Termal Olmayan Plazma Teknolojisi), bakteri yükünü 5 logaritmik birime kadar azaltarak; Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa'ya karşı etkili bir bakterisidal aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir.

Maksimum hassasiyet ve doğruluğu sağlamak için UNI EN 17272: 2020 standartlarına uygun olarka yapılan bu test;  "Otomatik işlemlerle iç mekan havasını dezenfekte etme yöntemi - Bakterisit, mikobakterisit, spor öldürücü, mantar öldürücü, maya öldürücü, virüs öldürücü ve fagositik aktivitenin belirlenmesi" ile uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Bakterisidal performanslar, bilinen bir mikro organizma (E. coli) ve 3 gram negatif çoklu ilaca dirençli mikroorganizmalar (Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosaas aeruginosa) kullanılarak test edilmiştir.

Bilimsel Dosya istek üzerine mevcuttur.

Galileo Research logo

Galileo Research

  

Galileo Research, 2011 yılında Abiogen Pharma'nın Ar-Ge Bölümünün bir yan ürünü olarak doğan araştırma merkezi, zararlı etkilerin doğrulanması için temsili bir çalışma yürütmüş ve aşırı doz koşullarında bile Jonix cihazlarının kullanımından kaynaklanan olumsuz yan etkilerin ve istenmeyen kimyasalların olmadığını göstermiştir.

TÜV PROFICERT – Ürünler  logo

TÜV PROFICERT – Ürünler

Sürekli Takip Edilen ve Onaylanan Ürünler

TÜV logosu, bilimsel dosya ve ürün kataloglarında yer alan veri ve performans bilgilerinin doğruluğunu tasdik eder.

 

TÜV logosuna sahip ürünler:

· Teknik dosyanın yürürlükteki yönetmeliklere uygunluğunu,

· Cihaz güvenliğinin kontrol edildiği ve farklı zamanlarda doğrulandığını,

· Garanti süresinde gerçekleştirilen bakım işlemlerinin takip edildiğini,

· Yedek parça taleplerinin takip edildiğini,

· Satış sonrası destek hizmetlerinin değerlendirildiğini,

· Katalog ve bilimsel dosyalarda yer alan veri ve performans bilgilerinin doğruluğunun alınan örnekler üzerinden laboratuvar testleri yoluyla kontrol edildiğini,

· Bilimsel araştırma için kullanılan laboratuvarlarda yürürlükteki yönetmeliklere uygun protokoller uygulandığını garanti eder.

 

Ayrıca:

TÜV, Jonix ürünleriyle ilgili olarak başka kurumlarda test gerçekleştirme ve/veya gerçekleştirilen diğer testlere katılma hakkına sahiptir.

CE İşareti  logo

CE İşareti

AB Yönetmeliklerine

Uygun Ürünler Avrupa Birliği tarafından verilen CE işareti, bir yapı ürününün yürürlükteki Avrupa Konseyi (EC) yönetmeliklerinde öngörülen güvenlik şartlarının tümünü karşıladığını gösteren uygunluk veya performans beyanını ifade eder.

Ongreening® & ProductMAP®  logo

Ongreening® & ProductMAP®

Yeşil Bina Platformu Ongreening®,

sürdürülebilir uygulama ve malzeme verilerini toplayan ve sunan bağımsız bir dijital platformdur. Ongreening’in misyonu, yeşil bina yapımını kolaylaştırmak ve herkes için erişebilir kılmaktır. Hayata geçtiği 2014’ten beri platforma dünyanın önde gelen mimarlık ve mühendislik firmaları dahil yeşil bina alanında uzman 35.000’den fazla profesyonel katılmıştır. Ongreening’in ProductMAP® hizmeti, yenilikçi malzemeleri içeren veri tabanıyla yeşil binalar için çok değerli bir kaynak sunuyor. Bu kaynak sayesinde ürün ve yapı malzemesi seçimini veri tabanındaki bilgi, performans verisi ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre yapmak mümkün. ProductMAP®, Ongreening tarafından geliştirilen bir bulut tabanlı malzeme algoritmasıdır. Bu güçlü teknoloji, LEED, WELL, BREEAM, Estidama, HK Beam ve İtalyan Yeşil Kamu Alımı Kriterleri dahil 44’ten fazla yeşil bina derecelendirme sistemi ışığında 11.000’den fazla sürdürülebilirlik kriterine göre ürünleri otomatik olarak değerlendirir. Özgün ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde ProductMAP®, yeşil bina sektöründe dünyanın önde gelen otoritelerinden U.S. Green Building Council (Amerikan Yeşil Bina Konseyi) ve New York merkezli International WELL Building Institute tarafından pnaylanmıştır

Profilimizi ziyaret etmek için tıklayın.

Horizon 2020 Mükemmellik Sertifikası  logo

Horizon 2020 Mükemmellik Sertifikası

Horizon 2020 Mükemmellik Sertifikasına layık görüldük!

Avrupa Birliği’nin 2014-2020 araştırma ve inovasyon çerçeve programı kapsamında, Avrupa Komisyonu ‘JONIXAirPlasma’ proje teklifini yüksek kalitesinden ötürü Mükemmellik Sertifikasına layık gördü. Bu sertifika, kapalı ortamlarda hava temizliği için Termal Olmayan Plazma teknolojisini daha da geliştirmemize yardımcı olacak.

Bio-Safe  logo

Bio-Safe

Bio-Safe® sertifikası kapalı yaşam alanlarında mükemmel konfor garanti eder.

Onaylı Ürünler

Jonix ürünleri, kirletici maddeleri azaltmada etkili olduğunu doğrulayan ve belgelendiren patentli Bio-Safe® protokollerine göre test edilmiştir. Bio-Safe® protokolleri doğrultusunda, emisyon potansiyelini doğrulamak için deney odalarında test edilmiştir (UNI EN 16000). Bununla birlikte, kullanıldığı kapalı alanlardaki havayı ne ölçüde temizlediğini tespit etmek amacıyla ortamdan alınan numuneler teste tabi tutulmuştur (UNI EN 14412). Jonix ürünleri, sıkı testlerin tümünden başarıyla geçerek kapalı yaşam alanlarında mükemmelliği garanti eden Bio-Safe® Sertifikasına layık görülmüştür.

Çevre Sağlığı Sertifikası

Bio-Safe®, patentli analiz protokolü aracılığıyla Jonix hava temizleme sistemlerinin kullanıldığı ortamları belgelendirir.

Ölçek SARS CoV 2 - Padua Üniversitesi – Moleküler Tıp Bölümü  logo

Ölçek SARS CoV 2 - Padua Üniversitesi – Moleküler Tıp Bölümü

Başkanlığındaki Moleküler Tıp Bölümü, Jonix cihazlarında kullanılan Termal Olmayan Plazma teknolojisinin virüs öldürücü etkisini doğrulamak amacıyla laboratuvar testleri gerçekleştirmiştir.

Laboratuvar sonuçlarına göre, test edilen cihaz (Jonix CUBE - Termal Olmayan Plazma teknolojisi) virüs yükünü %99,9999 oranında azaltarak SARS-CoV-2 (Covid-19 olarak bilinen) virüsünü öldürücü etkiye sahiptir.

Maksimum kesinlik ve doğruluk sağlamak amacıyla laboratuvar testi UNI EN 14476: 2019 sayılı “Tıbbi Alanlarda Virüs Öldürücü Etkinin Değerlendirilmesi İçin Kantitatif Süspansiyon Testi – Test Yöntemi ve Koşulları (2. Aşama, 1. Etap)” ve UNI EN 17272: 2020 sayılı “Otomatik İşlemlerle Kapalı Ortamlarda Hava Temizleme Yöntemi – Bakteri, Mikobakteri, Spor, Mantar, Maya, Virüs ve Fagosit Öldürücü Etkinin Belirlenmesi” standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Virüs öldürücü etkisi SARS - CoV-2 (Covid-19) kullanılarak test edilmiştir. Tüm deneyler 3. Seviye Biyogüvenlik Laboratuvarı (BSL3) düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Bilimsel Dosya talep edilmesi halinde paylaşılacaktır.

*Jonix ürünlerin testleri SARS - CoV-2 (Covid-19) virüslerine karşı Biyogüvenlik Seviyesi 3 olan bir Laboratuvarda (BSL3) gerçekleştirilmiştir.

Jonix cihazlarının kullanımı, pandeminin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına ilişkin hükümlere uyumu dışlamaz.

Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo logo

Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo

  

Il “Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo” (CEAM) Akdeniz bölgesindeki çevreyi iyileştirmeye yönelik bir araştırma, geliştirme ve teknolojik yenilik merkezidir. CEAM, Valencia (İspanya) laboratuvarlarında, bir ofisin kirli havasını simüle ederek, kimyasallarla kirlenmiş bir atmosferin tanıtıldığı temsili bir ortamda CUBE cihazını çalışır durumda tutan bir deney gerçekleştirmiştir. Elde edilen sonuçlar, ortamda hâlihazırda bulunan Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC'ler) yan ürünleri olarak zararlı kimyasal türlerin üretiminin gözlemlenmediğini göstermiştir.

Pisa Üniversitesi Kimya ve Endüstriyel Kimya Bölümü  logo

Pisa Üniversitesi Kimya ve Endüstriyel Kimya Bölümü

  

Montevideo Pasteur Enstitüsü  logo

Montevideo Pasteur Enstitüsü

  

 Montevideo Pasteur Enstitüsü havanın mikrobiyolojik dekontaminasyonunda JONIX CUBE cihazının performansını belirlemek üzere testler gerçekleştirmiştir.
Elde edilen sonuçlar, uygun çalışma seviyesine ayarlanmış JONIX CUBE ekipmanının, SARS-CoV2'nin bakteri ve viral partikül yükünün uygulandığı hava akımı olmayan kapalı bir odada, uygulanan mikrobiyolojik yükü %99,9 oranında (30 dakikalık çalışmadan sonra) azaltabilmektedir.

UNI EN ISO 9001:2015 logo

UNI EN ISO 9001:2015

  

ISO 9001, ürün kalitesi yönetimi ve hizmet mükemmelliğine yönelik Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen uluslararası bir standarttır. ISO 9001 sertifikası, tüm şirket içi ve dışı süreçlerde müşteri memnuniyetini, hataların azaltılmasını ve tüm paydaşlara yönelik sürekli iyileştirmeyi sağlayan prosedür ve politikaları uygulayarak mükemmelliğe ulaşma konusundaki sürekli kararlılığımızı temsil eder.

Sertifikayı buradan indiriniz.

Yenilikleri Takip Edin

Bültenimize üye olun, havanızın kalitesini arttıran yararlı bilgi ve önerileri takip edin!

JONIX si quota su Aim Italia

Scopri di più
Açıklama

Biz ve seçilen üçüncü taraflar, çerez politikasında belirtilen çerezleri veya benzer teknolojileri kullanırız.